Kontakt

Restan Łukasz Stańczyk
ul. Wschodnia 47 lok. 3
90-272 Łódź
NIP: 726-236-86-73
REGON: 361949049
Tel.
e-mail:
Przedszkole, Żłobek, 
Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Legnicka 19/21
94-234 Łódź

Regon przedszkola: 101479384
Regon placówki: 369703856
Tel.
Dobry start z Akademią Malucha
W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w „Akademii Malucha” zostaną podjęte następujące...
Więcej "Dobry start z Akademią Malucha"

O firmie

Firma Restan Łukasz Stańczyk oferuje szerokie spektrum działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dorosłych jak i dzieci. Powstała z mojej fascynacji komputerami, urządzeniami mobilnymi, technologią komunikacyjną i informacyjną. Uwielbiam wszelkie nowości zarówno w sprzęcie, jak i w oprogramowaniu.

Jako człowiek z pasją, energetycznie i pozytywnie zakręcony, otwarty na ludzi i nowe znajomości, od zawsze chcę dzielić się wiedzą, prowadzić swoisty dialog z drugim człowiekiem, tworzyć mu możliwości rozwijania własnego sprawstwa i kompetencji.

Wieloletnia – trwająca nieprzerwanie od 2004 roku – współpraca z Fundacją UWOLNIENIE zajmującą się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, znajdującym się w kryzysie emocjonalnym lub społecznym, ujawniła naturalne umiejętności dydaktyczne i marketingowe, a w konsekwencji uaktywniła moje marzenia o własnej zarządzanej jakością firmie.

I tak od 2015 roku pod własną marką „Restan” realizuję:

  • edukację komputerową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych, skazanych, opuszczających zakłady karne i in. w ramach projektów unijnych promujących aktywizację społeczną i zawodową uczestników
  • szkolenia akredytowane decyzją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekunów dziennych i wolontariuszy zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W 2017 roku przejąłem wraz z małżonką prowadzenie Punktu Przedszkolnego Akademia Malucha oraz Żłobka Złoty Promyk na Złotnie.

Akademia Malucha powstała w 2010 roku jako projekt współfinansowany z środków unijnych. Osobą, która współtworzyła placówkę i pracuje w niej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jest moja żona. Jej pasja skierowana na dzieci, ich prawidłowy rozwój, zapewnienie fachowej opieki i
zapotrzebowanie środowiska spowodowała rozszerzenie działań opiekuńczo-wychowawczych na dzieci poniżej 3 roku życia.

W 2013 roku w pomieszczeniach sąsiadujących z Akademią Malucha powstał Żłobek Złoty Promyk współfinansowany z środków UE.

Obie placówki zlokalizowane w budynku przy ul. Legnickiej 19/21 w Łodzi, posiadają doskonale wyposażoną bazę lokalową, wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi od 6 miesiąca życia do osiągnięcia przez nie wieku szkolnego.

Z uwagi na wzrost zainteresowania rodziców umieszczeniem dzieci w naszych placówkach przekształciliśmy w roku 2018 punkt przedszkolny w przedszkole i tym samym powiększyliśmy liczbę miejsc w placówce.

Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Łodzi, realizuje Podstawę Programową określoną przez MEN oraz programy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Akademia Malucha jako placówka
ogólnodostępna, zatrudniająca pedagogów specjalnych umożliwia edukację dzieciom ze spektrum Autyzmu oraz Zespołem Aspergera.

Restan – to również kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Rok 2018 jest datą przyznania prowadzonej przeze mnie placówce statusu Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, która działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Oferta szkoleniowa placówki to między innymi szkolenia z zakresu IT. Posiadamy bogatą bazę sprzętową do prowadzenia szkoleń komputerowych oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę wspieraną przez ekspertów i wykładowców Politechniki Łódzkiej.

Dobry start z Akademią Malucha
W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w „Akademii Malucha” zostaną podjęte następujące...
Read More "Dobry start z Akademią Malucha"