Pomoc nauczyciela w przedszkolu z cieniowaniem dzieci niepełnosprawnych

Czas trwania szkolenia: 60 godzin teoretyczno-praktycznych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podjąć pracę w przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego na stanowisku pomocy nauczyciela. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych oraz naukę techniki cieniowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program szkolenia:

 • Biologiczne podstawy rozwoju – budowa i funkcjonowanie organizmu ludzkiego, potrzeby biologiczne dziecka, uwarunkowania i zagrożenia rozwoju dziecka.
 • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej – rozwój dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb, kształtowanie aktywności
 • Wspomaganie rozwoju dziecka – metody, rozpoznawanie i profilaktyka zaburzeń prawidłowego rozwoju dziecka, profilaktyka zaburzeń mowy.
 • Metodyka pracy z małym dzieckiem w przedszkolu z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wytyczne i zadania dla osoby pełniącej funkcję cienia.
 • Gry i zabawy w twórczym rozwoju dziecka – zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka, kreatywne gry i zabawy, zabawki stymulujące rozwój dziecka.
 • Literatura dziecięca w pracy z małym dzieckiem – przegląd literatury dla dzieci, wyzwalanie ekspresji słownej, bajkoterapia, multimedia dla dzieci.
 • Rola muzyki w rozwoju dziecka, proste instrumenty muzyczne, piosenka i jej wykorzystanie w pracy z dzieckiem, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
 • Rola aktywności plastycznych w rozwoju dziecka, techniki plastyczne z metodyką, elementy arteterapii.
 • Aktywność teatralna w rozwoju dziecka, tworzenie prostych przedstawień, projektowanie kukiełek i dekoracji.
 • Stymulowanie aktywności ruchowej dziecka – zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, tańce w kręgu, projektowanie układów tanecznych.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z dzieckiem, ochrona przeciwpożarowa, organizacja przestrzeni przedszkola zgodnie z wymaganiami ergonomii i zasadami bhp
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu.
 • Podstawy prawne pracy z małym dzieckiem – prawa dziecka, prawa i obowiązki rodzica, prawa i obowiązki osób zatrudnionych w przedszkolu, tworzenie dokumentacji, współpraca z rodzicami