Dobry start z Akademią Malucha

W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w „Akademii Malucha” zostaną podjęte następujące działania:

  • Adaptacja i doposażenie pomieszczeń
  • Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego
  • Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli
  • Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Projekt jest skierowany do osób z województwa łódzkiego.

Projekt obejmuje:

  • 15 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w placówce Akademia Malucha (8 dziewcząt i 7 chłopców)
  • zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do Akademii Malucha (43 dzieci – 17 chłopców i 26 dziewcząt)
  • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli Akademii Malucha (5 nauczycieli)

Okres realizacji: 2019-08-01 – 2020-08-31
Kwota dofinansowania: 598 720,16 zł

Harmonogram projektu (PDF 448KB)