Animator zajęć aktywizacyjnych dla dzieci i osób starszych

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy animatora zajęć aktywizacyjnych dla dzieci i osób starszych, w tym wzmacniania ich aktywności oraz integrowania i zacieśniania więzów między pokoleniami.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do zagadnienia animacji, funkcje i rola animacji.
  • Animator zajęć aktywizacyjnych – sylwetka, specyfika i metody pracy.
  • Teoretyczne konteksty gerontologii społecznej – diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb, specyfika pracy i metodyka oddziaływania na rzecz seniorów
  • Teoretyczne aspekty rozwoju psychofizycznego dziecka – rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb, specyfika pracy z dzieckiem w różnym wieku i poziomie funkcjonowania
  • Gry i zabawy integracyjne – wykorzystanie chusty animacyjnej, tańce w kręgu, aktywne słuchanie muzyki wg Batii Staruss, gry i zabawy łączące pokolenia.
  • Gry i zabawy artystyczne z wykorzystaniem literatury, plastyki, zajęć manualnych, technik parateatralnych, terapia śmiechem.
  • Gry i zabawy rekreacyjne – aktywizacja ogólnorozwojowa dzieci i dorosłych, wypoczynek, ćwiczenia, aktywność fizyczna.
  • Trudności w prowadzeniu działań animacyjnych, analiza dobrych praktyk, przygotowanie scenariuszy.
  • BHP w pracy z dziećmi i osobami starszymi
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna