ECDL Base

Logo ECDL

Czas trwania: 100 – 120 godzin dydaktycznych.

Rekomendujemy zakończenie kursu egzaminem zewnętrznym, który przeprowadza Polskie Towarzystwo Informatyczne. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat ECDL BASE.

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych.

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikacje, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.

ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy pracy z komputerem
  • Komputery i sprzęt
   • ICT (TIK)
   • Sprzęt
   • Oprogramowanie i licencjonowanie
   • Uruchamianie, zamykanie
  • Pulpit, ikony, ustawienia
   • Pulpit i ikony
   • Korzystanie z okien
   • Narzędzia i ustawienia
  • Efekty pracy
   • Drukowanie
   • Praca z tekstem
  • Zarządzanie plikami
   • Pliki i foldery
   • Organizacja plików i folderów
   • Przechowywanie i kompresja
  • Sieci
   • Pojęcia związane z siecią
   • Dostęp do sieci
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Ochrona danych i urządzeń
   • Złośliwe oprogramowanie
   • Zdrowie i ochrona środowiska
 2. Podstawy pracy w sieci
  • Zasady przeszukiwania Internetu
   • Kluczowe zasady
   • Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
  • Przeglądanie Internetu
   • Korzystanie z przeglądarek
   • Narzędzia i ustawienia
   • Zakładki
   • Drukowanie z Internetu
  • Informacje uzyskane z Internetu
   • Szukanie
   • Krytyczna ocena treści
   • Prawo autorskie, ochrona danych
  • Pojęcia związane z komunikacją
   • Komunikacja online
   • Narzędzia komunikacyjne
   • Zasady poczty elektronicznej
  • Używanie poczty elektronicznej
   • Wysyłanie poczty
   • Odbieranie poczty
   • Narzędzia i ustawienia
   • Organizacja poczty
   • Używanie kalendarza
 3. Przetwarzanie tekstów
  • Praca z aplikacją
   • Praca z dokumentami
   • Zwiększanie wydajności pracy
  • Tworzenie dokumentu
   • Wprowadzanie tekstu
   • Zaznaczanie, edycja
  • Formatowanie
   • Tekst
   • Akapity
   • Style
  • Obiekty
   • Tworzenie tabel
   • Formatowanie tabeli
   • Obiekty graficzne
  • Korespondencja seryjna
   • Przygotowanie
   • Wydruki
  • Przygotowanie wydruków
   • Ustawienia
   • Sprawdzanie dokumentu i drukowanie
 4. Arkusze kalkulacyjne
  • Użycie aplikacji
   • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
   • Udoskonalenie jakości i wydajności pracy
  • Komórki
   • Wprowadzanie, zaznaczanie
   • Edycja, sortowanie
   • Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie
  • Zarządzanie arkuszami
   • Wiersze i kolumny
   • Arkusze
  • Reguły i funkcje
   • Reguły arytmetyczne
   • Funkcje
  • Formatowanie
   • Liczby/daty
   • Zawartości komórek
   • Wyrównywanie, obramowanie komórek
  • Wykresy
   • Tworzenie
   • Edycja
  • Formatowanie arkusza
   • Ustawienia
   • Sprawdzanie i drukowanie