Animator zabaw dziecięcych

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy animatora zajęć aktywizacyjnych dla dzieci.

Program zajęć:

  • Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne do zagadnienia animacji
  • Teoretyczne aspekty rozwoju psychofizycznego dziecka w kontekście animacji
  • Gry i zabawy integracyjne przy muzyce
  • Gry i zabawy artystyczne i tematyczne
  • Gry i zabawy rekreacyjne
  • Balonowe kreacje w animacji
  • Bańki mydlane małe i duże
  • Face Painting
  • Trudności w prowadzeniu działań animacyjnych dla dzieci, analiza dobrych praktyk
  • Planowanie i prowadzenie imprez