Dobry start z Akademią Malucha

W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w „Akademii Malucha” zostaną podjęte następujące działania: Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli Zajęcia dodatkowe dla dzieci Projekt jest skierowany do …